GRAFICKÝ MOTÍV PLAGÁTU

GRAFICKÝ MOTÍV PLAGÁTU

GRAFICKÝ MOTÍV PLAGÁTU PRE XXIX. ROČNÍK MFHF V POPRADE – ODBORNÝ KOMENTÁR:

Konkrétnym výtvarným zámerom išlo o vytvorenie autentickej atmosférys ústredeného horolezeckého výškového výstupu a cenného športového i ľudského výkonu. Relatívne jednoduchý foto-snímok bol upravený formou tzv. “farebných saturácií”.

Read More Read More